Over Dr. Kees Hein Woldendorp

Over Dr. Kees Hein Woldendorp

Onze Medisch Directeur

Over Dr. Kees Hein Woldendorp

Dr. Kees Hein Woldendorp (1963) studeerde geneeskunde, volgde deels de opleiding tot tropenarts en specialiseerde zich vervolgens in de revalidatiegeneeskunde. Naast de revalidatie van chronische pijnklachten en neurologische aandoeningen, legde hij zich toe op de revalidatie van (beroeps)musici – een onderwerp waarop hij is gepromoveerd. Dr. Woldendorp is een veelgevraagd internationaal spreker en heeft vele publicaties in zowel de algemene pers als vakbladen op zijn naam staan.

Het valt niet meer te ontkennen dat voedings- en leefstijladvies in de behandelkamer thuishoort.

Al jaren zoekende

Dr. Kees Hein Woldendorp werkt al bijna dertig als medisch specialist, waar hij verantwoordelijk is voor een klinische revalidatie afdeling, waar mensen na een herseninfarct, met een hersenbeschadiging, neurologische aandoening (zoals MS) of een dwarslaesie revalideren. ‘Hoe kan ik bijdragen aan de kwaliteit van leven van deze patiënt?’ Dat is de vraag die hij zichzelf consequent stelt bij iedere patiënt die hij ontmoet. Woldendorp is als revalidatiearts dan ook altijd zoekende naar wat hij zijn patiënten het beste kan adviseren op het gebied van voeding en leefstijl.

Waarom is leefstijlgeneeskunde de geneeskunde van morgen?

"Een gezonde leefstijl, in het bijzonder voedingsgedrag, krijgt een steeds groter belang binnen de geneeskunde en zorg. Ook in ons persoonlijke leven wordt steeds duidelijker dat we onszelf ziek kunnen eten maar ook béter.

Waar we vroeger dachten dat onze genen allesbepalend waren, weten we nu dat dit niet zo is, en ruim 80% van de meest voorkomende chronische ziekten leefstijl gerelateerd zijn en dus te voorkomen, behandelen en vaak volledig om te keren zijn met precies datgene waardoor ze zijn ontstaan: voeding- en leefstijl”.

 • Overmatig zitten (sedentair gedrag), te weinig bewegen
  • Te veel bewerkt en dierlijk voedsel
  • Te veel stress, te weinig (zelf)acceptatie en (zelf)compassie
  • Te weinig of slecht slapen
  • Ongezonde relaties
  • Gebrek aan zingeving

  Is het huidige zorgsysteem onhoudbaar?

  “Absoluut. Het huidige zorgsysteem is onhoudbaar, niet duurzaam en wordt onbetaalbaar. Binnen de huidige diabeteszorg wordt diabetes type 2 bijvoorbeeld gezien als progressieve ziekte, waar vaak steeds meer medicatie voor nodig is, waardoor de zorgkosten in Nederland stijgen. Dat is absurd als je bedenkt dat medicatie nooit de oplossing kan zijn en je diabetes type 2 met een aanpassing van iemands voeding en leefstijl vaak in korte tijd volledig kunt omkeren”. 

  En leefstijlgeneeskunde biedt de uitkomst?

  "Jazeker. Verandering van leefstijl kan daar juíst en vooral een enorme positieve invloed op hebben en vaak zelfs medicatie overbodig maken. Vaak al binnen een paar weken. Onderzoek laat zien dat mensen met (pre) diabetes type 2 die gezonder (en vooral overwegend onbewerkt, plantaardig) gaan eten, meer gaan bewegen en beter slapen vaak geen medicijnen hoeven te gaan gebruiken. Zelfs patiënten die al jaren insuline spuiten kunnen hier na een paar maanden begeleiding vaak helemaal mee stoppen.

  Vooral gezonder eten heeft zo’n enorme positieve invloed op de algehele gezondheid en kan de ernst van gecombineerde aandoeningen verminderen. Alle reden dus om bij de behandeling van patiënten eerder en vaker voedings- en leefstijladvies in te zetten. Samengevat: minder medicatie, lagere zorgkosten en een meer kwaliteit van leven”.

  Hoe krijgt leefstijlgeneeskunde een volwaardige plek binnen de zorg?

  “Om te beginnen: een aanpassing van de financiering van zorg. Zorgverzekeraars vergoeden vooral medicatie en zijn ingericht op symptoombestrijding en korte termijneffecten.

  "Het effect van leefstijlverandering is pas veel later te zien", wordt er dan vaak gezegd. Maar waar men aan voorbij gaat is dat juist de reguliere behandeling van chronische ziekten kostbare, lange trajecten zijn omdat ze vaak maanden, jaren of zelfs een leven lang duren.

  Kijk maar eens om je heen hoeveel mensen er tegelijkertijd aan de hartmedicatie, bloedverdunners, cholesterolverlagers, antidiabetica, bloeddrukmedicatie, antidepressiva, maagbeschermers en kalmeringsmiddelen zitten en ondertussen vaak ook al gedotterd zijn en een aantal stents hebben.

  Die medicatie wordt jarenlang, vaak zelfs een leven lang geslikt en deze mensen zien elke dure specialist in het ziekenhuis meerdere keren per jaar en ondergaan vaak talloze, kostbare aanvullende onderzoeken per jaar. Daar maalt niemand om. En dan wordt er beknibbeld op leefstijlgeneeskunde en wordt er een goedkoop GLI’tje (Gecombineerde Leefstijl Interventie) geïntroduceerd dat niets mag kosten. Het is niet serieus te nemen.

  En waar men ook aan voorbijgaat is dat een doortastende leefstijlinterventie vaak al in een paar weken effect heeft, juist bij bijvoorbeeld diabetes type 2, en iemand dus al snel met de medicatie kan afbouwen of er mee kan stoppen en dure medische complicaties - en peperdure behandelingen - voorkomen worden.

  Want ook iemands algehele gezondheid verbetert vaak blijvend. Het is dus een veel duurzamere aanpak waardoor het logischer zijn om juist déze vorm van geneeskunde voorrang te geven en ruimhartig te vergoeden. Leefstijlgeneeskunde is een kostbaar specialisme, net als elk ander medisch specialisme. Althans: aan de voorkant. Aan de achterkant levert het geld op omdat mensen gezonder worden en door kennis en meer zelfregie krijgen. Het is hoog tijd dat men dat gaat inzien”.

  Is dat het enige struikelblok?

  “Nee, naast de achterhaalde manier van financieren in de zorg was er tot op heden nog een struikelblok voor het implementeren van leefstijlgeneeskunde: het ontbreken van een model voor direct toepasbare zorg. Daar zijn wij vanaf 2017 mee bezig geweest en heeft ons medisch-specialistische team de afgelopen jaren ontwikkeld. Dit is een enorme stap voor leefstijlgeneeskunde. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd”.

  Jullie rollen leefstijl uit als medisch specialisme?

  "Dat klopt. Met The Lifestyle Docs Clinics brengen we leefstijlgeneeskunde hiermee naar de plek en het niveau waarop het thuishoort. Leefstijlgeneeskunde is tot op heden altijd het ondergeschoven kindje geweest in de geneeskunde en daardoor nog nooit goed van de grond gekomen.

  Je hebt, zoals gezegd, wel GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie), die sinds 2019 ook vergoed wordt, maar de resultaten blijven achter in vergelijking met toonaangevende internationale onderzoeken op het gebied van leefstijlgeneeskunde. Dit komt doordat GLI een “uitgeklede versie” (of: een zwak aftreksel) is van bewezen effectieve interventies, zoals DPP of de Ornish Lifestyle intervention, die qua voeding en intensiviteit wezenlijk anders in elkaar zitten. GLI is eigenlijk meer een “onderdeeltje” van leefstijlgeneeskunde. Het is in essentie meer leefstijl-coaching dan leefstijlgeneeskunde”. 

  Waarom is leefstijlgeneeskunde een medisch specialisme?

  “Omdat de problematiek van patiënten, zeker als ze al klachten hebben of chronisch ziek zijn, enorm complex is. De medische problemen die voortkomen uit ongezond gedrag vallen onder het metabool syndroom. Het metabool syndroom heeft een scala aan verschijningsvormen (zoals obesitas, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, insuline resistentie/suikerziekte, slaapapneu, longproblemen, vermoeidheid, pijnklachten, ontstekingen, infecties, artrose/artritis, depressies, dementie, darmproblemen en versnelde veroudering), die helaas vaak tegelijk voorkomen en versterkend op elkaar inwerken.  

  Waar een cardioloog, longarts of internist goed is in het behandelen van één van deze problemen, is het bij een uitgebreidere vorm van het metabool syndroom zaak om het hele medische plaatje in de gaten te kunnen houden en dus specifieke kennis te hebben van hoe dit samenspel in elkaar steekt en hoe je deze kluwen kunt helpen te ontwarren voor de patiënt in kwestie. Naast kennis over inspanningsfysiologie en trainingsprogramma’s bij mensen met (morbide) overgewicht, is veel specialistische kennis nodig over goede (evidence-based) voeding. Ook moet de arts beschikken over specifieke kennis en vaardigheden om de patiënt te kunnen begeleiden in deze gedragsverandering processen maar ook in medicatie-afbouw”.

  Op welke aandoeningen richt The Lifestyle Docs Clinics zich?

  “We richten ons op “De grote 5”: overgewicht, diabetes type 2, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en reumatoïde artritis. Dit omdat dit de meest voorkomende chronische aandoeningen zijn die allemaal met elkaar samenhangen en die allemaal afzonderlijk dure medicatie vergen. Onderzoek van het Universitair Ziekenhuis Nordsjaellands en de Universiteit van Zuid- Denemarken wijst uit dat mensen met diabetes type 2 een hoger risico hebben op osteoporose, artrose en ook reumatoïde artritis”.

  Wat zijn jullie doelstellingen voor de komende tijd?

  “We zijn nu bezig met het uitrollen van The Lifestyle Docs Clinics naar Turkije, de VS. Er zijn vergevorderde gesprekken en de interesse is enorm. Men vindt het prettig om als ziekenhuis, revalidatiecentrum, huisartsenpraktijk (óf als zorgondernemer die een zelfstandige kliniek wil openen) direct toepasbare leefstijlgeneeskunde op deze manier kant-en-klaar te kunnen inkopen met de opleiding, back-up en ondersteuning van de specialisten op ons Nederlandse hoofdkantoor.

  Het is mooi om te zien dat toen we hiermee begonnen in 2016 (onder de naam AM Lifestyle Medicine Center) we nog zó op de troepen vooruitliepen dat we steeds moesten uitleggen (en zelfs verdedigen) waar we mee bezig waren, maar dat we nu precies datgene bieden waar deze tijd om vraagt en waar het huidige zorgaanbod geen antwoord op heeft".

  Footer image

  © 2024 TheLifestyleDocs, Powered by Shopify

  • iDEAL
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Visa

  Anmeldung

  Haben Sie Ihr Passwort vergessen?

  Sie haben noch kein Konto?
  Konto erstellen